Modlitwa do świętej Lidii

przez | 3 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętej Lidii

Święta Lidio, której imię noszę, Patronko, moja, Twojej się opiece w

szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim

wstawiennictwem przed Bogiem wspierała i ratowała we wszystkich potrzebach

moich i wyjednała mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich.

Spraw to, o droga moja Patronko, abym Bogu dochowała wierności

pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyła sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.