Litania do świętej Lidii

przez | 3 sierpnia, 2022

Litania do świętej Lidii

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo Wyznawców,
Święta Lidio,
Bojąca się Boga,
Pochodząca z zamożnego rodu,
Gorliwa w pobożności,
Mieszkanko Tiatyry,
Sprzedawczyni purpury,
Uważnie wsłuchująca się w Słowa Boże,
Otwarta na działanie łaski,
Przyjmująca chrzest z ręki Apostoła Narodów,
Uczennico Świętego Pawła Apostoła,
Oddana sercem Jezusowi,
Wprowadzająca Chrystusa do swego domu,
Odznaczająca się niezwykłą gościnnością,
Gromadząca drugich na modlitwie,
Gorliwa wyznawczyni Chrystusa,
Pełna ofiarności dla dzieł Bożych,
Niezwykle ofiarna dla potrzeb Kościoła,
Wspierająca Apostołów w ich potrzebach,
Przykładzie miłości Boga i bliźniego,
Niezawodna w wierności Panu,
Pełna ufności w Bogu,
Wzorze czystości obyczajów,
Przykładzie gorliwości i poświecenia,
Patronko oddanych Chrystusowi,
Nieugięta w przeciwnościach,
Pełna radości w służbie Pana,
Apostołko Ewangelii Chrystusowej,
Orędowniczko nasza przed Bogiem,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Święta Lidio,
L: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, ześlij na nas Ducha tej wiedzy i miłości do Ciebie, którym napełniłeś Twoją służebnicę Świętą Lidię, wspomagaj nas, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie szczerze całym sercem i czystą duszą, a pomnażając naszą wiarę i miłość, podobali się Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.