Modlitwa do Matki Bożej Gromnicznej

przez | 24 lutego, 2023

Modlitwa do Matki Bożej Gromnicznej

Wszechmocny i wieczny Boże, w tym dniu został ofiarowany w świątyni

Twój jedyny Syn, który przyjął naszą ludzką naturę. Prośmy

pokornie, abyśmy także mogli być Tobie

ofiarowani z czystymi intencjami. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Gromnicznej

Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który

przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni,

pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć

przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego

Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,

przez wszystkie wieki wieków. Amen.