Modlitwa do świętego Tarazjusza

przez | 25 lutego, 2023

Modlitwa do świętego Tarazjusza

Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś

św. Tarazjusza biskupem w Twoim Kościele, by karmił Twój

lud słowem i kształtował przykładem, spraw, abyśmy dzięki

niemu zachowali wiarę, której on nauczał i podążali

drogą, którą on nam pokazał. Amen.