Modlitwa do świętego Aleksandra

przez | 27 lutego, 2023

Modlitwa do świętego Aleksandra

Panie i Boże mój, Ty nie patrzysz na osobę, lecz sądzisz według odwiecznej

Twojej sprawiedliwości i miłujesz tych, którzy są ubodzy w duchu i pokornego serca.

Spraw przeto miłościwie, abyśmy życie

nasze zawsze według nauki świętej Twojej Ewangelii urządzali i kieruj

sercem naszym według zasad chrześcijańskiej wiary.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.