Modlitwa do świętego Augustyna

przez | 28 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętego Augustyna

Wspaniały Doktorze Łaski, Święty Ojcze Augustynie! Ty, który

wyśpiewałeś cuda miłosiernej miłości Boga zdziałane

w Twojej duszy, dopomóż nam ufać zawsze i jedynie w pomoc Bożą.

Ty poznałeś ciemności błędu, byłeś skowany więzami pychy i zmysłowości,

znosiłeś udrękę oddalenia od Boga, poznałeś grzech, ale przez

modlitwy i błagania Twojej matki, świętej Moniki, potężna ręka

Pana wyrwała Cię z ciemności i zanurzyła w Królestwie światła.

O wielki Święty Augustynie, dopomóż i nam odnaleźć Boga, wieczną

Prawdę, prawdziwą Miłość i umiłowaną Odwieczność.

Naucz nas wierzyć i żyć w łasce, zwalczając nasze namiętności.

Bądź z nami w drodze do Życia bez końca, aby widzieć,

kochać i nieustannie wielbić Pana Boga. Amen.

Modlitwa do świętego Augustyna

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.

Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.

Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.

Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre.

Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił. Amen.