Litania do świętego Augustyna

przez | 28 sierpnia, 2022

Litania do świętego Augustyna

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Święty Ojcze Augustynie, ubłagaj nam Serce Boskie.

Synu pobożnych łez świętej Moniki,

Ojcze i założycielu zakonu pustelników,

Wybrane światło Doktorów,

Gorliwie studiujący Pismo Święte,

Nauczycielu teologów,

Wzorze apostolskiego życia,

Sławny głosicielu słowa Bożego,

Obrońco wiary,

Zraniony miłością Chrystusową,

Biskupie wielkiej pokory i litości,

Światło rozpraszające ciemności błędów,

Źródło boskiej wymowy,

Ojcze wielu zakonów żyjących pod twoją regułą,

Łaskawy obrońco uciekających się do ciebie,

Pociecho ubogich i utrapionych,

Przez przedziwne twoje nawrócenie,

Przez miłość, którą pałałeś w obronie wiary,

Przez twoje prace, którymi wspierałeś Kościół,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie

przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski

nawrócenia jej synowi Augustynowi, daj nam za wstawiennictwem

ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje

przebaczenie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.