Modlitwa o pomoc w znalezieniu Boga

przez | 29 sierpnia, 2022

Modlitwa o pomoc w znalezieniu Boga

Wspaniały Doktorze Łaski, Święty Ojcze Augustynie! Ty, który wyśpiewałeś

cuda miłosiernej miłości Boga zdziałane w Twojej duszy,

dopomóż nam ufać zawsze i jedynie w pomoc Bożą.

Ty poznałeś ciemności błędu, byłeś skowany więzami

pychy i zmysłowości, znosiłeś

udrękę oddalenia od Boga, poznałeś grzech, ale przez modlitwy i błagania

Twojej matki, świętej Moniki, potężna ręka Pana wyrwała

Cię z ciemności i zanurzyła w Królestwie światła.

O wielki Święty Augustynie, dopomóż i nam odnaleźć Boga,

wieczną Prawdę, prawdziwą Miłość i umiłowaną Odwieczność.

Naucz nas wierzyć i żyć w łasce, zwalczając nasze namiętności.

Bądź z nami w drodze do Życia bez końca, aby widzieć,

kochać i nieustannie wielbić Pana Boga. Amen.