Modlitwa do świętej Sabiny

przez | 29 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętej Sabiny

Panie Jezu Chryste, któryś stał się człowiekiem nie tylko, aby ponieść śmierć

za nas, ale aby zostawić nam przykład, jak mamy

wstępować w ślady Twoje; błagamy Cię, spraw miłościwie,

abyśmy w stanie i położeniu swym żyli według woli Twej świętej i tym

sposobem zachęcili swych bliźnich do pójścia za danym przez Ciebie przykładem.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem

świętym żyje i króluje w Niebie i na ziemi, po

wszystkie wieki wieków. Amen.