Litania do świętej Sabiny

przez | 29 sierpnia, 2022

Litania do świętej Sabiny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Sabino, męczennico,

Święta Sabino, otwarta na prawdę,

Święta Sabino, jaśniejąca wiernością prawdzie,

Święta Sabino, jaśniejąca mądrością,

Święta Sabino, posłuszna Bożym natchnieniom,

Święta Sabino, czcicielko jedynego Boga,

Święta Sabino, ciesząca się łaską świętej wiary,

Święta Sabino, odważnie wyznająca wiarę świętą,

Święta Sabino, przykładzie mocnej nadziei,

Święta Sabino, miłująca Chrystusa ponad życie,

Święta Sabino, składająca krwawe świadectwo swej miłości do Chrystusa,

Święta Sabino, z Bogiem na modlitwie zjednoczona,

Święta Sabino, umacniana przez Ducha Świętego w ciężkich doświadczeniach,

Święta Sabino, cierpliwie znosząca złość oprawców,

Święta Sabino, zbudowanie dla chrześcijan,

Święta Sabino, ozdobo chrześcijańskich kobiet,

Święta Sabino, ciesząca się w niebie spełnieniem swoich tęsknot,

Święta Sabino, ozdobo Kościoła świętego,

Święta Sabino, chwało bohaterów chrześcijańskich,

Święta Sabino, patronko cierpiących,

Święta Sabino, patronko umierających z Chrystusem,

Święta Sabino, nasza orędowniczko u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Do Ciebie, Panie, lgnie moja dusza,.

W: Prawica Twoja mnie wspiera.

Módlmy się: Pokorne błagania zanosimy przed Twój majestat,

Panie, abyś sprawiając nam radość z pamiątki Twojej Męczennicy,

Świętej Sabiny, zawsze otaczał nas opieką dzięki jej

wstawiennictwu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.