Modlitwa do świętego Charbela

przez | 28 lipca, 2022

Modlitwa do świętego Charbela

Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś

w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami.

Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.

Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami

widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności.

Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało

od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.

Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś

nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj

nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.