Modlitwa do świętego Innocentego

przez | 27 lipca, 2022

Modlitwa do świętego Innocentego

Najsłodszy Jezu Chryste, Panie przedwieczny! oczerniono mnie niesłusznie, by

mi zaszkodzić u bliźnich moich. Ty znasz skrytości serca mojego, do

Ciebie się zatem udaję z ufnością, oraz z prośbą najpokorniejszą.

Milczeć będę na niesprawiedliwości, którymi mnie dotykają,

ale Ty bądź obrońcą moim przed tronem Boga Najwyższego. Amen.