Modlitwa za chore dusze

przez | 29 lipca, 2022

Modlitwa za chore dusze

Jezu, Boski Zbawicielu, przyjmij mnie do Twego sanatorium

modlitwy, do tej Boskiej Lecznicy dusz ludzkich. Wołam do

Ciebie, jak wołali Apostołowie: “Panie, naucz mnie modlić się…

” Spraw, abym nie lękał się modlitwy, nie unikał okazji do spojrzenia

Ci w oczy, choćby Twe oczy były pełne bólu i wyrzutu z powodu moich ciągłych niewierności.

Spraw, Panie, abym się nie lękał spojrzeć w swoje wnętrze pełne egoizmu,

pychy, szukania siebie. Niech trąd moich grzechów napełni Cię litością

dla Tego stworzenia, które tak często zapominało o Tobie, jedynym Zbawicielu.

Przeniknij me serce żalem Piotra, skruchą Magdaleny, miłością Jana, abym

nigdy nie uciekał spod Twojego krzyża, z którego płynie krew zbawienia dla wszystkich.

Jezu, drogi Zbawicielu, rozwiąż mój język, stop lody mego serca, napełnij

mnie Twoim Duchem Pocieszycielem, którego zesłałeś na Apostołów, abym

nieprzerwanie sławił Twoje miłosierdzie i Twoją nieskończoną miłość.

Niech ta modlitwa natchniona przez Ducha Świętego obejmie wszystkich moich

cierpiących braci, wszystkie moje cierpiące siostry, wszystkich ludzi Twojego Kościoła, abyśmy wszyscy wielbiąc

Ciebie na ziemi, mogli kochać Cię wiecznie w niebie w wielkiej Wspólnocie Miłości. Amen.

autor: ks. Franciszek Grudniok