Modlitwa do świętego Cyryla Jerozolimskiego

przez | 21 marca, 2023

Modlitwa do świętego Cyryla Jerozolimskiego

Boże, który przez św. Cyryla pozwoliłeś cudownie zjednoczyć się Twemu Kościołowi, aby

mógł jeszcze lepiej pojąć tajemnicę zbawienia, pomóż nam, abyśmy za

wstawiennictwem św. Cyryla poznali Twego Syna i weszli do żywota wiecznego. Amen.

Modlitwa do świętego Cyryla Jerozolimskiego

Boże, Ty przez nauczanie świętego Cyryla, biskupa Jerozolimy, doprowadziłeś Kościół do

głębszego poznania misteriów zbawienia, za jego wstawiennictwem

daj nam tak poznać Twojego Syna, abyśmy w

pełni uczestniczyli w Jego życiu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha

Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.