Modlitwa przy wejściu do Kościoła

przez | 22 marca, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa przy wejściu do Kościoła

Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich

kościołach Twoich, które są na całym świecie – i błogosławimy

Tobie, że przez Krzyż Twój święty odkupiłeś świat.