Modlitwa do świętego Jana Bożego

Modlitwa do świętego Jana Bożego

Boże, Ty napełniłeś serce świętego Jana Bożego duchem miłosierdzia,

spraw, abyśmy okazywali czynną miłość bliźnim i zasłużyli na przyjęcie

do Twojego Królestwa. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,

przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętego Jana Bożego

Boże, który napełniłeś św. Jana Bożego duchem współczucia, spraw,

abyśmy przez praktykowanie miłosierdzia zasłużyli sobie na to, aby

znaleźć się w gronie wybranych w Twoim Królestwie. Amen.