Litania do świętej Beaty

Litania do świętej Beaty

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami.

Święta Beato,

Święta Beato, oblubienico Chrystusa,

Święta Beato, ozdobo Kościoła Bożego,

Święta Beato, wierna służebnico Boga,

Święta Beato, pełna ufności w Bogu,

Święta Beato, pałająca miłością Boga i bliźniego,

Święta Beato, naśladowczyni Chrystusa,

Święta Beato, wytrwała w modlitwie i umartwieniu,

Święta Beato, gorliwa w dążeniu do świętości,

Święta Beato, wzorze chrześcijańskiej pobożności,

Święta Beato, przykładzie gorliwości i poświęcenia,

Święta Beato, wzorze życia chrześcijańskiego,

Święta Beato, niezachwiana w wierze,

Święta Beato, jaśniejąca wiarą i pobożnością,

Święta Beato, prześladowana za wierność Chrystusowi,

Święta Beato, umęczona za wytrwałość w wierze,

Święta Beato, odważna w pokonywaniu niebezpieczeństw,

Święta Beato, niestrudzona apostołko Królestwa Bożego,

Święta Beato, przykładzie świętości i wiary,

Święta Beato, pocieszycielko smutnych i strapionych,

Święta Beato, gorliwa w nawracaniu grzeszników,

Święta Beato, pełniąca uczynki miłosierdzia,

Święta Beato, wytrwała w przedsięwzięciach,

Święta Beato, przemożna orędowniczko u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módlcie się za nami święta Beato.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty ukazujesz Swoją moc w ludzkiej słabości,

od Ciebie Święta Beata otrzymała siłę do zniesienia męczeństwa, niech

wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę

do przezwyciężania pokus. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.