Modlitwa do świętej Beaty

Modlitwa do świętej Beaty

Boże, Ty wskazujesz swoją moc w ludzkiej słabości.

Od Ciebie święta Beata otrzymała siłę zniesienia męczeństwa.

Niech wszystkim, którzy się radują jej chwałą, zawsze wyprasza

łaskę do przezwyciężania pokus. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.