Modlitwa do świętej Franciszki Rzymianki

Modlitwa do świętej Franciszki Rzymianki

Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święta Franciszka Rzymianka

dała nam wzór świętego życia w małżeństwie i w stanie

zakonnym, spraw, abyśmy we wszystkich okolicznościach

życia wytrwale Tobie służyli, poznawali Twoją wolę i szli za Tobą.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z

Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa do świętej Franciszki Rzymianki

Boże, który świętą Franciszkę, Twą służebnicę, między innymi

darami łaski, wyszczególniłeś widomym towarzystwem

anioła, spraw miłościwie, prosimy Cię, byśmy za pomocą jej

pośrednictwa godni byli dostać się do towarzystwa aniołów.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Bogiem

Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje w

Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.