Modlitwa do świętego Jana Klimaka

przez | 1 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętego Jana Klimaka

Boże, któryś obdarzając błogosławionego Jana Opata, darem wysokiej bogo myślności,

świetne jaśniejącym w Kościele Twoim świecznikiem uczynił,

daj nam za jego pośrednictwem

tak intencją skierowaną do Ciebie wszelkie nasze uświęcać sprawy,

abyśmy każdą chwaląc Cię na ziemi,

chwalili wraz z nim na wieki w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen