Modlitwa do świętego Kazimierza

przez | 1 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętego Kazimierza

Książę niezłomny, święty Kazimierzu,

Królewski synu i chlubo ojczyzny,

Jesteś jak gwiazda, która zajaśniała Nad naszą ziemią.

Żyjąc na świecie, ale nie dla świata,

Wybrałeś drogę pokornej miłości Wiedząc,

że tylko w Bogu jest wesele I pełnia szczęścia.

Jakże jest trudno wzgardzić zaszczytami I

w głębi serca pozostać ubogim; Jakże niełatwo wśród młodości pokus Zachować czystość!

Naucz nas, książę, szukać woli Pana I

czułą matkę znajdować w Maryi;

Ona niech raczy oba twe narody Ogarnąć płaszczem.

Módl się za nami, święty królewiczu,

Bo chcemy z tobą w niebieskiej ojczyźnie

Pieśnią wdzięczności wielbić Boga w Trójcy Przez wszystkie wieki.

Amen.

Św. Kazimierzu módl się za nami, abyśmy zajmując się sprawami tego świata przybliżali się do życia wiecznego.