Modlitwa do świętego Kamila de Lellis

przez | 15 lipca, 2022

Modlitwa do świętego Kamila de Lellis

Panie Jezu, który stając się człowiekiem, chciałeś dzielić nasze cierpienia,

błagam Cię przez wstawiennictwo Świętego Kamila,

abyś pomógł mi przezwyciężyć ten trudny moment mojego życia.

Tak jak niegdyś okazywałeś szczególną troskę o chorych,

tak teraz również okaż mi swoją dobroć. Ożyw moją wiarę w Twoją obecność,

a wszystkich, którzy się mną opiekują, obdarz czułym dotykiem swojej miłości. Amen.