Modlitwa do świętego Benedykta i Męczennika

przez | 14 lipca, 2022

Modlitwa do świętego Benedykta i Męczennika

Najłaskawszy Boże, Ty sprawiłeś, że święty Benedykt oddał się

Tobie samemu przez podziwu godną wstrzemięźliwość i wytrwałą surowość

życia, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy przez nieustanną pokutę usunęli grzech

z naszych serc i oczyszczoną duszą służyli Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.