Modlitwa do świętego Andrzeja Świerada

przez | 13 lipca, 2022

Modlitwa do świętego Andrzeja Świerada

Najłaskawszy Boże, Ty sprawiłeś, że święty Andrzej Świerad oddał się Tobie

samemu przez podziwu godną wstrzemięźliwość i wytrwałą surowość życia, spraw za ich wstawiennictwem,

abyśmy przez nieustanną pokutę usunęli grzech z naszych serc i oczyszczoną duszą służyli Tobie.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z

Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.