Modlitwa do świętego Marka

przez | 25 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętego Marka

Boże, Ty powierzyłeś świętemu

Markowi Ewangeliście misję głoszenia Dobrej Nowiny,

spraw, abyśmy dobrze korzystali z

jego nauki i wiernie naśladowali Chrystusa.

Który z Tobą żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego, Bóg,

przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętego Marka

Boże, który łaską Swoją świętego Marka wzniosłeś do godności

Ewangelisty, udziel i nam łaski,

o którą Cię prosimy, abyśmy za jego wskazówkami

w nauce Ewangelii świętej coraz więcej się utrwalali i za jego

wstawiennictwem ­ uwolnij nas

od wszelkich nieszczęść przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Amen.