Litania do świętego Marka

przez | 25 kwietnia, 2022

Litania do świętego Marka

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Barnabo, módl się za nami.

Święty Marku Ewangelisto,
Święty Marku, synu Marii, w której domu odbyła się Ostatnia Wieczerza,
Święty Marku, ochrzczony przez Świętego Piotra Apostoła,
Święty Marku, należący do pierwocin Kościoła Jerozolimskiego,

Święty Marku, Duchem Świętym obdarzony,
Święty Marku, natchniony Duchem Świętym nauczycielu,
Święty Marku, całkowicie oddany sprawie Chrystusa,
Święty Marku, towarzyszu podróży misyjnych Pawła i Barnaby,

Święty Marku, apostole Antiochii,
Święty Marku, naśladowco Chrystusa,
Święty Marku, miłośniku słowa Bożego,

Święty Marku, współpracowniku Świętego Barnaby na Cyprze,
Święty Marku, podporo Świętego Pawła w Rzymie,
Święty Marku, założycielu Kościoła w Aleksandrii,
Święty Marku, biskupie ochoczo siejący słowo Boże,

Święty Marku, nawracający pogan,
Święty Marku, przekazicielu katechez Świętego Piotra,
Święty Marku, mężu najcierpliwszy,
Święty Marku, nadzieją zmartwychwstania umocniony,

Święty Marku, w miłości Bożej żyć pragnący,
Święty Marku, przyjacielu dzieci i ubogich,
Święty Marku, budowniczy królestwa Bożego na ziemi,
Święty Marku, patronie pisarzy,

Święty Marku, strzegący plonów ziemi,
Święty Marku, ucieczko podczas klęsk żywiołowych,
Święty Marku, upraszający dobrą pogodę,
Święty Marku, przesławny męczenniku,
Święty Marku, nasz potężny opiekunie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święty Marku, gorliwy świadku Chrystusa,
W: Abyśmy wiernie kroczyli drogą Bożych przykazań.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, Twoje słowo dotarło do nas dzięki

Świętemu Markowi Ewangeliście, pomnóż w nas wiarę, abyśmy przyjąwszy ewangeliczne nauki,

do nich stosowali się w życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.