Litania do świętych Młodzianków Męczenników

przez | 25 kwietnia, 2022

Litania do świętych Młodzianków Męczenników

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Królowo Męczenników,

Święci Młodziankowie, pierwiosnki męczeństwa, módlcie się za nami.
Święci Młodziankowie, ziemia straciła was, płacząc, Niebo z radością przyjęło,

Święci Młodziankowie, zgładził was władca okrutny, Stwórca przygarnął z miłością, dając wam miejsce przy sobie,
Święci Młodziankowie, którzyście złożyli życie za Chrystusa z Jego powodu,
Święci Młodziankowie, niewinne dzieci, które Chrystus uwieńczył koroną męczeństwa,

Święci Młodziankowie, pierwsze ofiary męczeństwa złożone Chrystusowi,
Święci Młodziankowie, którzy stoicie przy tronie Chrystusa odziani jasnością,

Święci Młodziankowie, w świetle Królestwa wiecznego,
Święci Młodziankowie, których radość wiekuista opromienia,
Święci Młodziankowie, których szaty są opłukane we krwi purpurowej Baranka,

Święci Młodziankowie, niewinni, którzy z radością wysławiacie Pana,
Święci Młodziankowie, którzyście spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka,

Święci Młodziankowie, którzy jesteście bez skazy przed tronem Boga,
Święci Młodziankowie, święci śpiewający pieśń nową przed tronem Boga i Baranka,

Święci Młodziankowie, którzyście złożyli hołd Temu, który jeszcze spoczywa w żłóbku, ale panuje w niebie i na ziemi,

Święci Młodziankowie, niemowlęta, choć o tym nie wiedziałyście, umarłyście za Chrystusa,
Święci Młodziankowie, którzyście jeszcze nie potrafili mówić, a już wyznali Chrystusa,

Święci Młodziankowie, wasze słabe ciałka nie były jeszcze zdolne do walki, a już zdobyły palnę zwycięstwa,
Święci Młodziankowie, którzyście oddali pokłon Żyjącemu na wieki wieków, rzucając przed Jego tronem swoje wieńce,

Święci Młodziankowie, dzieci niewinne, które zazdrość władzy zgładziła,
Święci Młodziankowie, w białe szaty odziani idziecie w orszaku Baranka,

Święci Młodziankowie, godni chwały męczeństwa,
Święci Młodziankowie, niemowlęta śpiewające chwałę Bogu, które za życia mówić nie umiały,

Święci Młodziankowie, niewinne dzieci zabite dla Chrystusa, które idziecie za Barankiem bez skazy i śpiewacie nieustannie: Chwała Tobie Panie!,

Święci Młodziankowie, niewinne dzieci, które złożyły o Panu Jezusie świadectwo nie językiem, lecz krwią męczeńską,
Święci Młodziankowie, niewinne dzieci, pierwsi mieszkańcy Królestwa Bożego,

– Zatriumfowali nad światem i zyskali koronę męczeństwa. Nie doświadczywszy zła tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana.
– Święci Młodziankowie, męczennicy, patroni pomordowanych i nienarodzonych dzieci, módlcie się za nami!

Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, święci Młodziankowie męczennicy obwieścili Twoją chwałę nie słowami, lecz śmiercią.

Spraw,byśmy całym życiem wyznawali wiarę w Ciebie, którą głosimy ustami.

Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

ojciec  Stanisław Maria Kołdon