Modlitwa do świętego Piusa X

przez | 21 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętego Piusa X

Boże, któryś powołał Świętego Piusa X, na najwyższego

Pasterza Kościoła Twojego i obdarzyłeś go szczególnym

nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu Ołtarza i do Twojej odwiecznej prawdy,

miłości do kapłaństwa i Najświętszej Ofiary Mszy św. z ufnością błagamy

Ciebie, aby ci, którzy czczą go na ziemi, mogli korzystać

z jego wstawiennictwa w Niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.