Modlitwa pragnę cię miłować Boże

przez | 20 sierpnia, 2022

Modlitwa pragnę cię miłować Boże

O najłaskawszy Panie i jedyne dobro duszy mojej, chociaż nie odczuwam

już Twojej najsłodszej miłości, pragnę Cię więcej i goręcej

miłować. Lecz kto ja jestem, że zasługuję na miłość Boga tak wielkiego i wszechmocnego?…

Pragnę Cię miłować, o Panie, Ty jesteś moim

Bogiem i zasługujesz dzięki swej dobroci, aby Cię wiecznie miłowano;

pragnę Cię miłować, bo dałeś mi byt i uczyniłeś mnie podobnym do siebie.

Kim byłem, Boże mój, zanim Ty mnie ukształtowałeś?

Zastanawiając się nad sobą, przekonuję się, że byłem niczym, niższym

od wszystkich rzeczy i od ostatniego robaczka na ziemi.

Wszystkie dary otrzymałem od Twego Majestatu… Lecz

czyż mogę Cię miłować nie posiadając miłości?

Będę Cię miłował, o Odkupicielu duszy mojej, zachowując

Twoje boskie prawa… i będę się starał podobać Tobie, ile tylko

będę mógł, we wszystkim, co jest zgodne z Twoją wolą