Modlitwa do świętego Bernarda z Clairvaux

przez | 20 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętego Bernarda z Clairvaux

Przyjdź, o Panie Jezu! Zniszcz wszelkie zgorszenie w Twoim królestwie, jakim

jest moja dusza, i panuj w niej, bo masz do tego prawo.

Oto zjawia się chciwość i dopomina się o swoje miejsce we mnie;

nadętość, i chce mnie opanować; pycha, i chce być królową; lubieżność, i woła:

tutaj ja rządzę; ambicja, obmowa, zazdrość, gniew walczą z

sobą we mnie, aby przekonać się, komu oddam pierwszeństwo.

Ze swej strony staram się opierać, ile tylko mogę, walczę, dopóki tchu

mi starczy; wzywam Cię, Jezu, mój Panie, bronię się dla

Ciebie, bo uznaję, że należę do Ciebie. Pragnę, abyś Ty był

moim Bogiem i moim Panem, i wołam: nie mam innego

króla prócz Pana Jezusa! Przyjdź więc, o Panie, rozprosz tych

nieprzyjaciół swoją potęgą i króluj we mnie, boś Ty mój Król i mój Bóg. Amen.

Modlitwa do świętego Bernarda z Clairvaux

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się

do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o

Panno nad Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako

grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.Amen.

Modlitwa do świętego Bernarda z Clairvaux

Gdy na burzliwym morzu tego świata miotają mną burze i nawałnice, zwracam oczy ku Tobie, o Maryjo, Gwiazdo jaśniejąca, aby mnie nie pochłonęły fale.

Kiedy powstają wichry pokus, kiedy upadam na ostre kamienie dolegliwości, podnoszę wzrok ku Tobie i wzywam Cię, o Maryjo!

Kiedy miotają mną nawałnice pychy, bluźnierstwa, zazdrości, podnoszę oczy ku Tobie i wzywam Cię, o Maryjo!

Kiedy gniew lub chciwość, albo cielesna pokusa, wstrząsają wątłą łodzią mojej duszy, spoglądam ku Tobie, o Maryjo!

A gdyby mnie, udręczonego ogromem win, zmieszanego brzydotą sumienia, przerażonego

grozą sądu, zaczęła pochłaniać przepaść smutku lub ogrom rozpaczy, to jeszcze

spoglądałbym ku Tobie, wzywając Cię zawsze, o Maryjo!

W niebezpieczeństwach, utrapieniach, wątpliwościach, zawsze będę Cię wzywał.

Idąc za Tobą, o Maryjo, nie zejdę z drogi; myśląc o Tobie, nie zabłądzę;

a jeśli Ty mnie podtrzymywać będziesz, nie upadnę. Amen.

Modlitwa do świętego Bernarda z Clairvaux

Boże, Ojcze nasz najlepszy, który dozwalasz nam czcić i

wychwalać zasługi św. Bernarda, daj nam

naśladować jego cnoty i dostąpić obfitości

Twoich łask, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.