Litania do świętego Piusa X

przez | 21 sierpnia, 2022

Litania do świętego Piusa X

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami.

Święty Józefie, patronie Kościoła,

Święty Piusie X, wzorze kapłanów,

Święty Piusie X, mądry biskupie,

Święty Piusie X, skromny kardynale i patriarcho,

Święty Piusie X, gorliwy papieżu owczarni,

Święty Piusie X, pobożny nauczycielu,

Święty Piusie X, poświęcony biednym,

Święty Piusie X, pocieszycielu chorych,

Święty Piusie X, miłośniku ubóstwa,

Święty Piusie X, pokornego serca,

Święty Piusie X, wierny w służbie,

Święty Piusie X, heroiczny w praktyce wszystkich cnót,

Święty Piusie X, napełniony duchem poświęcenia,

Święty Piusie X, któryś chciał wszystko odnowić w Chrystusie,

Święty Piusie X, który otwierałeś małym dzieciom drogę do ołtarza,

Święty Piusie X, który polecałeś codzienną i częstą Komunię,

Święty Piusie X, który zachęcałeś nas do poznawania i kochania Mszy Świętej,

Święty Piusie X, który wszędzie zabiegałeś o szerzenie nauki chrześcijańskiej,

Święty Piusie X, który potępiałeś herezje i stawiałeś im opór,

Święty Piusie X, który uczyłeś nas prawej Akcji Katolickiej,

Święty Piusie X, który uświęciłeś apostolat świeckich,

Święty Piusie X, który chciałeś być znany jako ubogi pasterz dusz,

Święty Piusie X, który wysłuchujesz modlitw wołających do Ciebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święty Piusie X,.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, któryś napełnił serce Świętego Piusa X

gorliwym miłosierdziem i powołał go na Namiestnika Chrystusowego,

spraw, byśmy za jego wstawiennictwem mogli naśladować Jezusa,

Boskiego Mistrza, a nasze modlitwy do tego Świętego

Papieża owocowały w życiu teraźniejszym i wiecznym,

przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.