Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Królowej

przez | 22 sierpnia, 2022

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Królowej

Boże, Ty ustanowiłeś Rodzicielkę Twojego Syna naszą Matką

i Królową, spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem osiągnęli chwałę

przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który

z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.