Modlitwa do świętego Sykstusa II

przez | 7 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętego Sykstusa II

Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święty męczennik

Sykstus, papież, oddał życie za Twoją Ewangelię i wierność

Chrystusowi, daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy chętnie

przyjmowali prawdy wiary i odważnie je wyznawali.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.