Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II

przez | 8 sierpnia, 2022

Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II

“Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi.

Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników.

Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył

w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma

odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy.

Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc

ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj

przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne

i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.”