Modlitwa błaganie do Boga

przez | 8 sierpnia, 2022

Modlitwa błaganie do Boga

O Boże, nasze serce tkwi w głębokich ciemnościach mimo więzi z Twoim Sercem.

Nasze serce miota się między Tobą a szatanem, nie pozwól, aby

tak się działo! Za każdym razem, gdy będzie ono

rozdarte między dobrem i złem, niech oświeci nas Twe światło, by nasze

serce zjednoczyło się z Tobą. Nie dopuść nigdy do tego,

by istniały w nas dwie miłości, by istniały w nas dwie wiary, by kiedykolwiek

współistniały i mieszkały w nas razem kłamstwo i szczerość, miłość

i nienawiść, uczciwość i nieuczciwość, pokora i pycha.

Wspomóż nas natomiast, by nasze serce wzniosło się ku Tobie jak

serce dziecka. Spraw, by Twa święta wola i Twa miłość znalazły

mieszkanie w nas, abyśmy, chociaż czasami pragnęli być Twoimi dziećmi