Litania do błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

przez | 7 sierpnia, 2022

Litania do błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Niepokalana Matko Chrystusowa, módl się za nami.

Błogosławiony Edmundzie – Odbicie miłości Ojca,

Błogosławiony Edmundzie – Ufający Bożej Opatrzności,

Błogosławiony Edmundzie – Gorliwy wielbicielu Eucharystii,

Błogosławiony Edmundzie – Czcicielu Świętogórskiej Róży Duchownej,

Błogosławiony Edmundzie – Obrońco wiary świętej,

Błogosławiony Edmundzie – Niestrudzony w poszukiwaniu i pełnieniu woli Bożej,

Błogosławiony Edmundzie – Przykładzie ufnego zawierzenia Bogu,

Błogosławiony Edmundzie – Mężu modlitwy,

Błogosławiony Edmundzie – Założycielu Zgromadzenia Służebniczek,

Błogosławiony Edmundzie – Patronie wiernych świeckich,

Błogosławiony Edmundzie – Serdecznie dobry człowieku,

Błogosławiony Edmundzie – Sługo ubogich,

Błogosławiony Edmundzie – Miłośniku dzieci,

Błogosławiony Edmundzie – Opiekunie sierot,

Błogosławiony Edmundzie – Wsparcie dla chorych,

Błogosławiony Edmundzie – Pocieszycielu opuszczonych,

Błogosławiony Edmundzie – Wspomożycielu rodzin,

Błogosławiony Edmundzie – Wzorze dla słabych i cierpiących,

Błogosławiony Edmundzie – Wychowawco dzieci i młodzieży,

Błogosławiony Edmundzie – Pomoc dla umierających,

Błogosławiony Edmundzie – Hojny dla potrzebujących,

Błogosławiony Edmundzie – Orędowniku w trudnościach,

Błogosławiony Edmundzie – Przykładzie pokory i prostoty,

Błogosławiony Edmundzie – Miłośniku ojczystej kultury,

Błogosławiony Edmundzie – Wzorze patriotyzmu,

Błogosławiony Edmundzie – Jednoczący wielu wokół dobra,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś Błogosławionego Edmunda, aby opiekował

się dziećmi, chorymi i ubogimi, spraw łaskawie, abyśmy

pobudzeni miłością, za jego przykładem gorliwie przyczyniali

się do odnowienia wszystkiego w Chrystusie, poprzez zadania, które

nam powierzyłeś do wypełnienia na tym świecie. Przez naszego

Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.