Modlitwa do świętego Szymona Apostoła

przez | 29 października, 2022

Modlitwa do świętego Szymona Apostoła

Wszechmogący wieczny Boże, któryś Świętego Szymona wyznawcę Twego łaską

apostolską w opowiadaniu Ewangelii udarować raczył, spraw miłościwie, abyśmy

zbawienia Jego nauką oświeceni według woli Twojej ścieżkami

sprawiedliwości do ojczyzny niebieskiej przejść mogli.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą w jedności Ducha Świętego

żyje i króluje teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętego Szymona Apostoła

Panie Jezu Chryste Nauczycielu prawdy, naucz nas dróg prawa Twego i naśladowania

Ciebie przez zasługi Świętego Szymona, który wraz ze św. Judą Tadeuszem

poprzez działalność misyjną pozyskał dla Twojego

Serca wielu wiernych, a na końcu swego życia oddanie i wierność prawdom

Ewangelii przypieczętował śmiercią męczeńską.

Św. Szymonie Apostole, nasz Patronie, pełny żarliwej miłości do Pana naszego,

Jezusa Chrystusa – pozyskaj Bogu na wieczną wyłączność duszę moją

przez Krew Jego Świętą na Krzyżu odkupioną – nawracaj ze złej drogi, wskazuj tę dobrą,

abym nią zaszedł (zaszła) do Niebieskiej Ojczyzny, a tam mógł (mogła)

radować się wiecznie oglądaniem Boga, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, Amen