Modlitwa do świętego Judy Tadeusza

przez | 28 października, 2022

Modlitwa do świętego Judy Tadeusza

O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny

cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach

rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy

wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu

Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj

na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem

upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą.

Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez.

Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet

wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.

O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu.

Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi

mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

Modlitwa do świętego Judy Tadeusza

Święty Judo Tadeuszu, wzywam Cię w chwilach najtrudniejszych. Proszę Cię, bym w próbach

życia nie załamywał się, lecz znajdował skuteczną pomoc u Jezusa, który uczy, że

droga krzyża prowadzi do radości zmartwychwstania. Amen.

Modlitwa do świętego Judy Tadeusza

Najsłodszy Panie Jezu Chryste, w zjednoczeniu z niepojętą niebiańską chwałą, która z Trójcy

Przenajświętszej spływa na ludzkość całą, na Pannę Najświętszą, na

wszystkich aniołów i świętych, sławię, uwielbiam i składam

Ci dzięki za łaski i dary, którymi obdarzyłeś Twego wybranego

Apostoła, co miał szczęście

do Twojej rodziny się zaliczać. Błagam Cię, racz mi udzielić Twej łaski dla

jego zasług i wspieraj mnie za jego przyczyną we wszelkich potrzebach. Amen.

Modlitwa do świętego Judy Tadeusza

Św. Judo Tadeuszu, spokrewniony z Jezusem Chrystusem i Matką Najświętszą, wybrany

do godności apostolskiej, proszę cię przez te przywileje i przez chwałę Twoją, jaką

otrzymałeś za trudy apostolskie i męczeństwa, uproś

mi u Boga łaskę, której tak gorąco pragnę. Tobie Bóg oddaje w opiekę wszystkich zostających

w beznadziejnym położeniu, abyś im przez swe orędownictwo przychodził z pomocą.

Wejrzyj przeto i na mnie, uproś mi zmiłowanie Boże, bym wielbił zawsze miłosierdzie

Pańskie nade mną, bym w swej nadziei nie był zawstydzony.

P. Św. Judo Tadeuszu, orędowniku w sprawach beznadziejnych.

W. Uproś mi zmiłowanie Boże. Amen.