Modlitwa do świętego Zygmunta

Modlitwa do świętego Zygmunta

Święty Zygmuncie, który przez zrządzenie Boże Opatrzności, jesteś nam szczególnym orędownikiem u Boga, wejrzyj na nas, którzy uciekamy się do Twojego wstawiennictwa. Polecamy Ci naszą wspólnotę parafialną.

Otaczaj opieką wszystkie rodziny, zwłaszcza te, które przeżywają trudności i kryzysy. Pomagaj małżonkom budować relacje oparte na prawdziwej miłości i gotowości przebaczania.

Młodzież i dzieci uzdalniaj do kształtowania swojego życia według wartości ewangelicznych. Osobom żyjącym samotnie, pomagaj przeżywać ich powołanie w służbie dla wspólnoty, w której żyją.

Upraszaj cierpliwość w niesieniu krzyża wszystkim chorym i starszym. Tym, którzy pogrążyli się w nałogach, wyproś łaskę wewnętrznej wolności.

Bezrobotnym pomóż znaleźć pracę, chorym zdrowie a konającym szczęśliwe przejście do życia wiecznego z Bogiem. Tym, których Bóg wezwał z naszej parafii do siebie, wyproś królowanie z Tobą w domu Ojca.

Św. Zygmuncie, jako władca, gorliwie troszczyłeś się o sprawy swoich poddanych, módl się za nami, aby nigdy nie zabrakło nam wiary, nadziei i miłości. Pomóż nam być prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa tam, gdzie mieszkamy, pracujemy, spotykamy innych ludzi.

Przyprowadź do jedności z Kościołem tych, którzy nie uznają w sobie grzechu. Zgromadź wokół ołtarza Chrystusowego tych, którzy stracili wiarę, którzy pogrążyli się w poczuciu pustki i bezsensu życia.

Niech Kościół Pniowski, który wzywa Twojego imienia przed Bogiem, będzie przestrzenią królestwa Bożego. Wspomagaj w pracy dla wspólnoty ludu Bożego naszej diecezji biskupa Krzysztofa, wszystkich duchownych i świeckich, zaangażowanych w realizację nakazu misyjnego Chrystusa Pana.

Spraw, abyśmy realizując należycie nasze powołanie do świętości poprzez życie łaską chrztu świętego, zasłużyli na koronę wiecznego zbawienia, którą Ty już cieszysz się w krainie życia wiecznego.

Amen.

Modlitwa do świętego Zygmunta

Boże, któryś świętego Zygmunta, króla, zaszczycić raczył podwójną koroną, to jest doczesną i wieczną wraz z palmą męczeńską,

a zwłoki jego w głębokiej studni będące ku czci wiernych przez objawienie wydobyłeś, daj, pokornie prosimy,

abyśmy wielbiąc jego zasługi, jegoż pośrednictwem od wszelkich przeciwności osłonieni byli.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.