Litania do świętego Zygmunta

Litania do świętego Zygmunta

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami.
Święty Zygmuncie, królu Burgundów,
Święty Zygmuncie, poszukujący drogi do królestwa niebieskiego,

Święty Zygmuncie, powracający do jedności z Kościołem,
Święty Zygmuncie, odważny w praktykowaniu wiary wśród innowierców,
Święty Zygmuncie, uwalniający jeńców z niewoli,

Święty Zygmuncie, dbający o potrzebujących pomocy,
Święty Zygmuncie, niosący światło wiary swoim poddanym,
Święty Zygmuncie, naprawiający swoje błędy,

Święty Zygmuncie, zraniony grzechem morderstwa własnego syna,
Święty Zygmuncie, pokutujący za swój występek,
Święty Zygmuncie, doświadczający miłosierdzia Bożego,

Święty Zygmuncie, przemieniony łaską Bożej miłości i przebaczenia,
Święty Zygmuncie, oddany całkowicie Bogu,
Święty Zygmuncie, zdradzony przez poddanych,
Święty Zygmuncie, ufający Bogu w przeciwnościach,

Święty Zygmuncie, wydany w ręce nieprzyjaciół,
Święty Zygmuncie, aż do śmierci walczący o prawdę,
Święty Zygmuncie, męczenniku za wiarę,
Święty Zygmuncie, odnajdujący życie w wieczności,

Święty Zygmuncie, wzywany przez wiernych o uzdrowienie z chorób,
Święty Zygmuncie, ozdobiony doczesną i wieczną koroną,

Święty Zygmuncie, patronie naszej parafii,

Abyśmy w naszym życiu poszukiwali Boga – Prawdy, uproś nam u Boga.
Abyśmy potrafili pokutować za swoje grzechy,

Abyśmy nie ulegali złym namowom,
Abyśmy panowali nad popędami ciała,
Abyśmy mężnie wyznawali wiarę w niesprzyjających okolicznościach,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami św. Zygmuncie, królu i męczenniku.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty zaszczyciłeś świętego króla Zygmunta dwiema koronami: doczesną i wieczną oraz upragnioną palmą męczeństwa,

a jego ciało spoczywające w głębi wód wskazałeś wiernym + spraw, abyśmy oddając cześć zasługom Męczennika za jego wstawiennictwem doznawali obrony we wszelkich przeciwnościach.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.