Modlitwa do świętego Atanazego

Modlitwa do świętego Atanazego

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś

świętego Atanazego, biskupa, na obrońcę wiary w Bóstwo Twojego Syna,

spraw, abyśmy dzięki jego nauce i opiece coraz lepiej Ciebie poznawali i goręcej miłowali.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i

króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa do świętego Atanazego

Wysłuchaj, prosimy Cię, Panie, prośby nasze, które zanosimy w uroczystość

św. Atanazego, Wyznawcy i biskupa

Twojego, i niech on, który Ci tak godnie umiał służyć,

wyjedna nam wstawieniem się swoim

za nami do Ciebie, wszystkich grzechów naszych odpuszczenie.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.