Modlitwa do świętej Agnieszki

przez | 11 kwietnia, 2022

Modlitwa do świętej Agnieszki

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybierasz to, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić to, co mocne,

spraw abyśmy naśladowali stałość w wierze św. Agnieszki, męczennicy, której narodziny dla nieba obchodzimy.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i

Króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Modlitwa do świętej Agnieszki

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, niech w niebie wspiera nas modlitwa

Twojej umiłowanej Agnieszki,

abyśmy z żywą wiarą podążali ku Tobie, który jesteś pragnieniem serc

naszych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Modlitwa do świętej Agnieszki

Święta Agnieszko, której imię noszę, Patronko moja Twojej się opiece w

szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem

przed Bogiem wspierała i ratowała we wszystkich potrzebach moich i wyjednała mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich.

Spraw to, o Droga moja Patronko, abym Bogu dochowała wierności pośród

wszelkich przygód tego życia i zasłużyła sobie na łaskę szczęśliwej śmierci.

Amen.

Modlitwa do świętej Agnieszki

Św. Agnieszko, ozdobo dziewiczej czystości, módl się także za nami,

abyśmy za Twą przyczyną wszelkie przeszkody zwyciężywszy, sukienkę

niewinności nienaruszoną i niepokalaną przed Święte Oblicze Boga zanieść mogli.

Amen.