Modlitwa do świętej Kolety

Modlitwa do świętej Kolety

Boże, dzięki Twojej łasce święta Koleta wytrwale naśladowała

Chrystusa ubogiego i pokornego, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy

wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór

nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie.

Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.