Modlitwa do świętej Róży z Viterbo

Modlitwa do świętej Róży z Viterbo

Boże, któryś jest zbawieniem i ratunkiem naszym, racz miłościwie

prośby nasze wysłuchać, abyśmy weseląc się z

uroczystości błogosławionej Rozalii, dziewicy Twojej, rośli w

duchu pobożności, a za jej wstawieniem się wyzwoleni zostali od klęsk,

które na nas słuszny Twój gniew zsyła. Przez Pana

naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.