Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj

przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani

na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi

Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o

Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia.

Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł:

Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną

mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współ odkupicielko, błagam

najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tą łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję…

Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie

udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, ze skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała

Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej

nowennie pokornie proszę, a ja z radości wychwalać będę

Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

Podziękowania – wezwania dziękczynne

O Maryjo przyjmij dziękczynienia nasze:

DZIĘKUJEMY CI MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Za nawróconych na drogę prawdy,

Za uzdrowionych z choroby,

Za pocieszonych w strapieniu,

Za ocalonych z rozpaczy,

Za podtrzymanych w zwątpieniu,

Za wyzwolonych z mocy grzechu,

Za wysłuchanych w błaganiu,

Za litość nam okazaną,

Za miłość Twą macierzyńską,

Za dobroć Twą niezrównaną,

Za opiekę w miejscach pracy,

Za chleb codzienny,

Za radość i smutki nasze,

Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

Módlmy się: Królowej świata, najpotężniejszej, nieśmiertelnego Boga Rodzicielce,

Dziewicy Niepokalanej z duszą i ciałem do nieba wziętej, niech będzie chwała,

cześć i dziękczynienie od wszelkiego stworzenia, a nam odpuszczenie

wszystkich grzechów, łaska i miłosierdzie przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Prośby – wezwania błagalne

O Maryjo usłysz prośby nasze.

Prosimy Cię Matko nieustająco pomocy

Za chorych, abyś ich uzdrowiła,

Za strapionych, abyś ich pocieszyła,

Za płaczących, abyś im łzy otarła,

Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,

Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,

Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,

Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,

Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała,

Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,

Za wszystkich zmarłych Twoich czcicieli, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła,

Za wszystkich żyjących Twoich czcicieli, abyś ich od

nieszczęść strzegła i drogą przykazań Bożych prowadziła,

Za wszystkich, którzy cierpią dla prawdy, sprawiedliwości i wolności

O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

Módl się za nami Matko Nieustającej Pomocy,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę

Maryję, której przesławny obraz czcimy, jako Matkę gotową

nieustannie nam pomagać. Spraw abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską

pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia.

Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności

Ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz

nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz

nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.