Modlitwa do świętej Marii Magdaleny de Pazzi

Modlitwa do świętej Marii Magdaleny de Pazzi

Boże, miłośniku dziewictwa, Ty ozdobiłeś niebieskimi

darami świętą Marię Magdalenę de Pazzi,

gorejącą miłością ku Tobie, spraw abyśmy naśladowali

w czystości i miłości Świętą, której cześć oddajemy.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą

żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen