Modlitwa do świętej Róży z Limy

przez | 23 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętej Róży z Limy

Wszechmogący Boże, Dawco wszelkich łask, Tyś sprawił, że Święta Róża

obdarzona pełnia łask niebieskich, zajaśniała wśród narodów

Południowej Ameryki świętością życia, daj nam swoim sługom, abyśmy

naśladując ją w miłości Boga i bliźniego mogli osiągnąć

szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.