Modlitwa do błogosławionego Władysława Findysza

przez | 23 sierpnia, 2022

Modlitwa do błogosławionego Władysława Findysza

Boże w Trójcy Jedyny, Ty wybierasz w każdym miejscu i

czasie tych, którzy będą Twoimi świadkami aż po ofiarę z życia.

Ty umocniłeś Błogosławionego Władysława, aby poświęcił życie

za wolność Kościoła i zbawienie powierzonej sobie owczarni.

Udziel nam tej łaski, aby wkrótce został opromieniony chwałą

świętych. Niech jego przykład i modlitwa stanie się

umocnieniem dla wszystkich pasterzy i całego Ludu Bożego. Amen.

Modlitwa do błogosławionego Władysława Findysza

Wszechmogący Boże, który sługę swego błogosławionego Władysława

obdarzyłeś łaską kapłaństwa i umocniłeś Duchem Świętym do świadczenia

o Tobie, aż do ofiary z życia, przez jego wstawiennictwo wysłuchaj

mojej prośby [wymienić ją…] i udziel mi łaski, abym tak jak

on wypełnił w swoim życiu Twoją wolę

do końca. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo,

Chwała Ojcu.