Modlitwa przeciw wpływom dóbr ziemskich

przez | 24 sierpnia, 2022

Modlitwa przeciw wpływom dóbr ziemskich

O, święty Bartłomieju, cudotwórco naszych czasów, wyjednaj dla mnie

czystość ciała i duszy, czystość serca i pragnień, czystość myśli i uczuć.

Opiekuj się Kościołem Bożym, módl

się o jego wywyższenie i pomyślność, wzrost wiary, za Ojca Świętego, za

kapłanów, za wytrwałość wiernych, za nawrócenie

grzeszników, ulgę dla dusz w czyśćcu, szczególnie tych dla mnie drogich.

O, wielki święty którego triumf obchodzimy na ziemi, wstaw się za mną, abym

mógł kiedyś ujrzeć koronę chwały Twojej w niebie i wiecznie błogosławić Tego, który

tak szczodrze wynagradza na wieczność za cierpienie

przeżyte dla Jego miłości w czasie naszego krótkiego życia.

O, święty Bartłomieju, szczególnie święty wybrańcu

Boży, gorący nasz wspomożycielu, wierny

Apostole Jezusa Chrystusa, który tak odważnie

przedłożyłeś niewidzialne dobra świętej

wieczności ponad widoczne dobra tego świata, uzyskaj

dla nas żywą wiarę i płomiennym wstawiennictwem

Twoim spraw, aby nasza pobożność zawsze wzrastała, abyśmy wiernie mogli

służyć Panu Jezusowi przez całe nasze życie, a po śmierci

zasłużyli na szczęście oglądania Jego Oblicza w życiu wiecznym. Amen.