Litania do świętego Bartłomieja Apostoła

przez | 24 sierpnia, 2022

Litania do świętego Bartłomieja Apostoła

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Święty Bartłomieju Apostole,

Święty Bartłomieju, otwarty na głos prawdy,

Święty Bartłomieju, prawdziwy Izraelito,

Święty Bartłomieju, wyznający Bóstwo Syna Bożego,

Święty Bartłomieju, powołany na ucznia przez Jezusa,

Święty Bartłomieju, wybrany apostołem,

Święty Bartłomieju, uczestniku cudownego połowu ryb,

Święty Bartłomieju, pełen wiary i pobożności,

Święty Bartłomieju, nieustannie zjednoczony z Bogiem,

Święty Bartłomieju, przepojony miłością Boga i bliźniego,

Święty Bartłomieju, wzorze gorliwości apostolskiej,

Święty Bartłomieju, głosicielu Dobrej Nowiny,

Święty Bartłomieju, Apostole różnych ludów,

Święty Bartłomieju, kolumno Kościoła świętego,

Święty Bartłomieju, prześladowany dla Ewangelii,

Święty Bartłomieju, męczenniku za wiarę Chrystusową,

Święty Bartłomieju, krzyżowany na wzór Chrystusa,

Święty Bartłomieju, wierny Chrystusowi aż do śmierci,

Święty Bartłomieju, patronie różnych zawodów,

Święty Bartłomieju, opiekunie podróżnych,

Święty Bartłomieju, orędowniku nasz przed Bogiem,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami święty Bartłomieju Apostole.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, utwierdź w nas

szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja z Twoim

Synem, i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój

Kościół stał się dla wszystkich narodów

sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.